Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Twardowskim

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109839
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-254 Łódź
Ulica
Piramowicza
Osoba kontaktowa
KANCELARIA ADWOKACKA ADW. PIOTR SĘK

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilnym w sprawie XVIII Ns 83/21 toczy się postępowanie z wniosku Beaty Antonowicz
przy udziale Piotra Gajewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Twardowskim, zmarłym w dniu 3 października 2014 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi.
Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34109839
drukuj ogłoszenie