Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie poł. w Posadzie Jaśliskiej

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109597
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 773/20 toczy się
postępowanie z wniosku Heleny Chowaniec o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Posadzie Jaśliskiej, gmina Jaśliska,
składającej się z:
1) działki nr 1855 o powierzchni 17 arów, powstałej z pozahipotecznej pgr 3571 oraz z pgr 3571 i z pgr 3488, 3489/1, 3490 objętych Lwh 152 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Karola Bukowczyka po Feliksie,
2) działki nr 1870 o powierzchni 46 arów, powstałej z pgr 3561, 3562, 3563/1 objętych Lwh 152 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Karola Bukowczyka po Feliksie,
3) działki nr 3126 o powierzchni 10 arów, powstałej z pgr 3869, 3870 objętych Lwh 152 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Karola Bukowczyka po Feliksie,
4) działki nr 3136 o powierzchni 11 arów, powstałej z pgr 3851, objętej Lwh 152 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Karola Bukowczyka po Feliksie,
5) działki nr 1875 o powierzchni 31 arów, powstałej z pgr 3568 i 3569, objętych Lwh 152 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Karola Bukowczyka po Feliksie oraz z pgr 3501 i 3502/4 objętej Lwh 803 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Marka Bukowczyka po Feliksie, z tym, że w razie niepowrotu tegoż do kraju realność ta przechodzi na własność Karola Bukowczyka po Feliksie,
6) działki nr 3247 o powierzchni 24 arów, powstałej z:
a) Pb 135, objętej Lwh 152 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Karola Bukowczyka po Feliksie,
b) pgr 5142/2, powstałej z 5142, objętej Lwh 457 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Stanisława Dyląga syna Józefa w połowie, Szymona Dyląga po Pawle w 3/4 częściach z połowy i w 1/8 części,
c) pgr 7200/2, powstałej z pgr 7200, objętej Lwh 108 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Posada Jaśliska,
d) pozahipotecznych parcel gruntowych 7154/2, powstałej z pgr 7154, 7191/2 powstałej z pgr 7191 i 7192/4, powstałej z 7192/2, powstałej z 7191,
e) pgr 3822/3, powstałej z pgr 3822/2 objętej Lwh 317 Posada Jaśliska, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Maryanny Łądka, Józefa Łądki i Katarzyny Łądka po 1/12 części, Katarzyny Niemiec, wdowy po Tomaszu w 2/6 części, Marjanny z Farbańców Patlewiczowej w 1/3 części, Anieli Lądka córki Katarzyny w 1/12 części.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców wyżej opisanych osób, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia.
34109597
drukuj ogłoszenie