Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Żninie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Czekańskim, ostatnio zamieszkałym w Bielawach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163214
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt INs 137/20

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Żninie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 137/20 z wniosku Marcina Bobało o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Czekańskim, zmarłym 23.08.2019 r. w Bielawach, ostatnio zamieszkałym w Bielawach, 88-430 Janowiec Wlkp., synu Bronisława i Feliksy.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, ażeby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swój interes prawny do udziału w sprawie.

drukuj ogłoszenie