Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o uregulowanie własności 1/2 części dz. nr 2377 poł. w Malwie gm. Krasne

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110362
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 143/18 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Stanisławy Strzępek o uregulowanie własności 1/2 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2377 o pow. 0,42 ha położonej w Malawie gmina Krasne.
Wzywa się zainteresowanych, a to Barbarę Wiech i Gienka Wiech, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności na rzecz Stanisławy Strzępek c. Wojciecha i Heleny zam. 36-007 Malawa 274.
34110362
drukuj ogłoszenie