Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Nabożnej

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110366
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 88/21 toczy się sprawa z wniosku Barbary Sumary o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Nabożnej, c. Franciszka i Marii, zmarłej w dniu 12 stycznia 2020 r. w Budach Głogowskich, ostatnio zamieszkałej w Budach Głogowskich, woj. podkarpackie. W skład spadku wchodzi działka nr 3145 o pow. 0,15 ha położona w Budach Głogowskich, obj. KW nr RZ1Z/00145742/7.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania.
34110366
drukuj ogłoszenie