Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości dz. nr 122 poł. w Wólce Sokołowskiej

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110369
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 208/21 toczy się postępowanie z wniosku Józefy Batóg o uregulowanie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 122 o pow. 0,26 ha, położona w Wólce Sokołowskiej, gm. Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski, powstała ze zmiany oznaczenia pgr 1490/5 objętej nieznanym Lwh gm. kat. Wólka Sokołowska.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie wskazanej wyżej nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.10.197l r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U.1975.16.91.), jeżeli zostanie udowodnione.
34110369
drukuj ogłoszenie