Ogłoszenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu informuje wejściu w życie realizowanego przez stronę czeską dok.pn. Plan zagospodarowania przestrzennego Hlinka

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110429
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-594 Opole
Ulica
FIRMOWA 1
Osoba kontaktowa
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 120 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
podaje do publicznej wiadomości, że:
1. strona polska otrzymała powiadomienie o wejściu w życie realizowanego przez stronę czeską dokumentu pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego Hlinka",
2. każdy może zapoznać się z całością dokumentacji, w języku czeskim, na stronie internetowej https://www.obechlinka.cz/uzemni-plan. Ponadto dokumenty dotyczące przedmiotowego planu, w języku polskim, zamieszczone są jako załącznik do niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Opolu.
34110429
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: