Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziałów we własności nieruchomości poł. w Chrzanowie przy ul. Świętokrzyskiejk

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110631
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 610/20 toczy się
postępowanie z wniosku Janiny Górki o stwierdzenie nabycia na jej rzecz przez zasiedzenie udziałów we własności nieruchomości
położonej w Chrzanowie przy ul. Świętokrzyskiej w postaci działki nr 4876 o pow. 120 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00038597/8, gdzie jako właściciele tych udziałów widnieją Władysław, Aleksander i Piotr Michalscy.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych w/w współwłaścicieli hipotecznych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione przez wnioskodawczynię.
34110631
drukuj ogłoszenie