Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości obr. nr 0002 Bratkowice gm. Świlcza

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110665
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydziale Cywilnym pod sygn. akt XI Ns 242/20 toczy się sprawa z wniosku Marii Szczepanik o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4607/2, o pow. 0,07 ha (łąki trwałe) oraz nr 4612/1, o pow. 0,10 ha (łąki trwałe)2, obręb nr 0002 Bratkowice, gm. Świlcza, pow. rzeszowski, nieposiadających urządzonej księgi wieczystej, dla których nie wydano Aktu Własności Ziemi.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34110665
drukuj ogłoszenie