Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o uregulowanie własności nieruchomości poł. w Trzebownisku

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110720
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydziale Cywilnym pod sygn. akt XI Ns 647/20 toczy się sprawa z wniosku Krzysztofa Węgrzyn i Teresy Węgrzyn, o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Trzebownisku, gm. Trzebownisko, pow. rzeszowski, oznaczonej obecnie jako działka ewidencyjna o nr. 2181 o pow. 0,17 ha, która powstała z Pgr. 1513/2 i 1514, objętych zaginionym Lwh 688, gm. kat Trzebownisko, w wyniku przejścia z systemu parcelowego na system działkowy i odnowienia ewidencji gruntów miejscowości Trzebownisko. Dla przedmiotowej działki nie urządzono księgi wieczystej i nie wydano Aktu Własności Ziemi.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie na rzecz wnioskodawców, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34110720
drukuj ogłoszenie