Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich toczy się sprawa o nabycie w drodze zasiedzenia udziału wynoszącego 1/4 części we własności...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163260
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 218/21 toczy się sprawa z wniosku Józefy Orzechowskiej o nabycie w drodze zasiedzenia udziału wynoszącego 1/4 części we własności nieruchomości stanowiącej zabudowania mieszkalne i gospodarcze (stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności), położone w Starczowie 32, gmina Kamieniec Ząbkowicki.

Sąd wyzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie