Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu toczy się postępowanie 4o zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zakrzowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163261
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu, Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 773/19, toczy się postępowanie z wniosku Józefa Wieczorka o zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 294 o powierzchni 0,2500 ha, położonej w Zakrzowie, gmina Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą OP1K/00019158/9. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza, jeśli zostanie udowodnione.

drukuj ogłoszenie