Ogłoszenie

Sędzia-komisarz ogłasza o III usupełniającej liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym majątku dłużnika GRUPA M-T-B Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu

opolskie, Brzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34111019
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OPOLU

SzczegółySędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika GRUPA M-T-B spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu wpisanego do KRS pod numerem 0000180167, (sygn.akt V GUp 18/16), ogłasza, że została mu przekazana III uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany możne przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadł.-restrukt., przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.
34111019
drukuj ogłoszenie