Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydziałem Cywilnym tyoczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Brzychczy

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34111099
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 28/18/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Brzychczy zmarłym w dniu 11 grudnia 2015 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie os. Wzgórzach 39/23.
Postępowanie toczy się z wniosku wierzyciela Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Grzegorza Brzychczy i Krzysztofa Brzychczy.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili nabycie spadku, albowiem w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34111099
drukuj ogłoszenie