Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydziałem Cywilnym tyoczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Musiał

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34111102
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 106/18/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Musiał zmarłej w dniu 6 lipca 2005 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie os. Na Stoku 13/8.
Postępowanie toczy się z wniosku wierzyciela Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Tomasza Czechowskiego, Katarzyny Gruszki i Andrzeja Hiżyka.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili nabycie spadku, albowiem zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34111102
drukuj ogłoszenie