Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe o stwierdzenie nabycia przez Katarzynę Bożek prawa własności nieruchomości lok. poł. w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 107/8

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34111107
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 806/19 z wniosku Katarzyny Bożek z udziałem Jerzego Zachariasza, Radosława Lenckowskiego, Barbary Słuszniak, Olgi Lenckowskiej i Anny Sobotnik o stwierdzenie nabycia przez Katarzynę Bożek prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 107/8, składającej się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC i piwnicy o łącznej powierzchni 32,90 mkw., objętej księgą wieczystą KR1E/00015756/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której ujawnionym właścicielem jest Stanisław Zachariasz, syn Antoniego i Katarzyny zmarły w dniu 12 czerwca 2001 r. w Krakowie ostatnio stale zamieszkały przed śmiercią w Skawinie ulica Korabnicka 15B.
Sąd wzywa zainteresowanych, w tym następców prawnych Stanisława Zachariasza ujawnionego w wymienionej powyżej księdze wieczystej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu.
34111107
drukuj ogłoszenie