Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydziałem Cywilnym tyoczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Wiewiórze

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34111104
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 584/21/N toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Wiewiórze, zmarłym 6 maja 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie na os. Na Stoku 22/11.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34111104
drukuj ogłoszenie