Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Pawle Pokładniku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163276
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 430/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Pawle Pokładniku, urodzonym 11 lutego 1971 roku w Miedźnej, synu Weroniki Kropidło (z domu Gonoszczyk) i Pawła Pokładnika, zmarłym 28 maja 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Pszczynie. W skład spadku po Piotrze Pawle Pokładnik wchodzi udział we współwłasności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00042922/2. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszeń zgłosili się do Sądu Rejonowego w Pszczynie, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie