Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie poł. w Iwoniczu, gm. Iwonicz-Zdrój

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34111486
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 3/21 toczy się postępowanie z wniosku Agaty Ryniak i Romana Ryniaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Iwoniczu, gmina Iwonicz-Zdrój, składającej się z działki nr 842 o powierzchni 1,11 hektara, powstałej z pgr 14/2, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00006101/3, gdzie prawo własności wpisanej jest na rzecz Mieczysława Kielara i Aleksandra Kielara, synów Jana i Stanisławy po 1/2 części.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności Mieczysława Kielara i Aleksandra Kielara, a jeśli oni nie żyją, to ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie.
34111486
drukuj ogłoszenie