Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości poł. w Krośnie

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34111488
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 612/20 toczy się postępowanie z wniosku Anny Jurowicz z udziałem Bogusława Barana i innych o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Krośnie składającej się z działki nr 1020 o powierzchni 8,19 powstałej z:
1) działki nr 1239/2 objętej księgą wieczystą nr KS1K/00009411/0, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Kazimiery Dmitrzak c. Kazimierza i Agnieszki w 10/16 części oraz Janiny Krupy, Władysława Szczypki, Jana Szczypki, Józefa Szczypki, Marii Kosiek i Kazimierzy Dmitrzak po 1/16 części
2) parceli budowlanej nr 313/2, powstałej z parceli budowlanej nr 313 objętej Lwh 169 Krosno, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Marzanny z Łącznych Majka i Agnieszki z Łącznych Szczypka po 1/4 części, Marji z Łącznych Majka w 6/112 części, Jana Majki, Tomasza Majki, Józefa Majka i Stanisławy Majka po 3/112 części, Agaty z Łącznych Szczypka w 2/32 części, Janiny ze Szczyplców Krupa, Władysława Szczypki, Jana Szczypki, Józefa Szczypki, Marii ze Szczypków Kosiek i Kazimiery ze Szczypków Dmitrzak po 1/32 części,
3) parceli gruntowych nr 1293/3 i 1239/4 (powstałej z pgr 1293/1 i 1239/3), objętych Lwh 838 Krosno, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Maryanny z Łącznych Majka w połowie, Maryi z Łącznych Majka w 16/56 części i Jana Majki, Tomasza Majki, Józefa Majka, Stanisławy Majka po 3/56 części,
4) parceli gruntowej nr 1238/4, powstałej z pgr 1238/1, objętej Lwh 741 Krosno, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Antoniego Krzanowskiego.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności wyżej opisane osoby, a jeśli oni nie żyją, to ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie.
34111488
drukuj ogłoszenie