Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu ogłasza, że prowadzi sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Nowickim, ostatnio zamieszkałym w Skokach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163297
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Wągrowiec, dnia 20 lipca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 373/20

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 373/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Nowickim, synu Bolesława i Janiny, ostatnio zamieszkałym w Skokach, zmarłym 12 stycznia 2019 r. w Wągrowcu.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego Czesława Nowickiego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie