Ogłoszenie

Przed SR w Pleszewie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Studzianka, gm....

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163301
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Pleszewie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Małowskiej i Jadwigi Pal o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Studzianka gmina Gizałki, obejmującej działkę numer 43 o powierzchni 11.23, która nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem w przeciwnym razie Sąd może uwzględnić wniosek, o ile zasiedzenie zostanie udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie