Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Inowrocławiu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163308
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 787/20 toczy się z wniosku posiadacza Mikołaja Gajewskiego z udziałem Miasta Inowrocławia postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Inowrocławiu przy ulicy Długiej, oznaczonej obecnie jako działka ewidencyjna nr 14/6 o powierzchni 0,2036 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00056763/7 oraz w której to ostatnio wpisanym właścicielem jest Karol Biliński, a obecnym posiadaczem jest Mikołaj Gajewski.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

drukuj ogłoszenie