Ogłoszenie

Postępowanie stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Milerze

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34112975
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 383/21 z wniosku Eweliny Chabasińskiej przy udziale Gminy Łódź o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Milerze zmarłym w dniu 21 listopada 2020 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Antoniego Książka 40 oraz wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34112975
drukuj ogłoszenie