Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Antonim Lorkowskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163744
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-08-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 908/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Antonim Lorkowskim, synu Bruna oraz Marty z domu Massannek, zmarłym w dniu 28 maja 2015 r. w Inowrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym w Inowrocławiu. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu spadku i wykazali swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie