Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków z udziałem Mai Chyrc i Natalii Chyrc o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Chyrcu

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34119554
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 772/20/N toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków z udziałem Mai Chyrc i Natalii Chyrc o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Chyrcu (Chyrc), s. Kazimierza i Stanisławy, zmarłym 17 grudnia 2019 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym na os. Centrum C 2/12 w Krakowie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się w tut. Sądzie i udokumentowanie swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34119554
drukuj ogłoszenie