Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 586/21 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Pałasz o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Spytkowicach

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34119556
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 586/21 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Pałasz o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Spytkowicach, gmina Spytkowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6402/8 o pow. 0,3709 ha odpowiadającej p.gr. 6402/12 powstałej z podziału p. gr 6402/9 objętej księgą wieczystą NS1T/00113189/7.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Władysławy Sołtys, Magdaleny Sołtys, Magdaleny Budki, Jana Budki i Stanisława Budki, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34119556
drukuj ogłoszenie