Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu zawiadamia, że w tutejszym Sądzie toczy się sprawa z wniosku Małgorzaty Narkiewicz o stwierdzenie nabycia na podstawie testamentu spadku po Stanisławie Pabjan

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34119710
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-525 Wrocław
Ulica
Joanitów
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu zawiadamia, że w tutejszym Sądzie toczy się sprawa z wniosku Małgorzaty Narkiewicz o stwierdzenie nabycia na podstawie testamentu spadku po Stanisławie Pabjan, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, zmarłej 8 lutego 2021 r. we Wrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, w szczególności zaś zstępnych Marii z domu Pabjan, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia stawili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34119710
drukuj ogłoszenie