Ogłoszenie

Starosta Płocki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Gąbin obręb Plebanka

mazowieckie, Plebanka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34120689
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Bielska 59
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyPłock, dnia 17.08.2021r.
GGN.II.6821.5.2021
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie oraz art. 124 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.),
Starosta Płocki
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Gąbin obręb Plebanka oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 144 o pow. 8,27 ha, w związku z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci kanalizacji kablowej składającej się z pakietu kabli światłowodowych oraz rury osłonowej HDPE ?110 mm wraz z kablem światłowodowym, przewieszenie kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej.
W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.
Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 lub osobiście w siedzibie urzędu.
34120689
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: