Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia wł. nieruchomości poł. w Chmielniku

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34121161
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie XI Ns 554/21 z wniosku Zdzisławy Drozd i Elżbiety Bandelak przy udziale Stanisławy Oczoś, Heleny Dobrzańskiej, Józefy Kunysz, Krystyny Grosman, Wiesławy Hałoń, Genowefy Kołodziej, Grzegorza Kołodziej, Janiny Kołodziej, Marty Sajdutka, Bożeny Superson, Marty Nalepa, Kazimiery Kołodziej, Rafała Kołodziej, Konrada Kołodziej, Bogny Kołodziej, Stanisława Kołodziej, Ewy Płodzień, Jana Kołodziej, Zofii Szczypek i Julii Szostek
w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Chmielniku, oznaczonej jako działka nr 1382/1 o pow. 0,91 ha, powstałej z podziału działki nr 1382, która powstała z pgr. 1951/1, obj. Lwh 205, gm. kat. Chmielnik, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
34121161
drukuj ogłoszenie