Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Piotrze Bartłomieju Naróg

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34121162
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen.J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie XI Ns 397/21 z wniosku Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie przy udziale Władysława Sułyja, Marty Gaweł i Elżbiety Zaguła,
w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Piotrze Bartłomieju Naróg, synu Jana i Marii, ur. 15 sierpnia 1929 r. w Wólce Niedźwiedzkiej, zm. 11 grudnia 2018 r. w Brzozowie, ostatnio stale zamieszkałym w Rzeszowie, oraz w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Marianie Naróg, synu Piotra i Zofii, ur. 21 września 1961 r. w Sokołowie Młp., zmarłym 29 lipca 2020 r. w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałym w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionych, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34121162
drukuj ogłoszenie