Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny ogłasza, że prowadzi postęp. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Józefie Kurnik

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163839
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 273/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Józefie Kurnik, synu Lucjana i Zofii, ostatnio zamieszkałym w Aleksandrowie, zmarłym 27 marca 2019 r. w Stansted.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego Henryka Józefa Kurnik, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

drukuj ogłoszenie