Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34121348
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
18-400 Łomża
Ulica
Polowa 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 175/21 z wniosku Henryka Bagińskiego i Elżbiety Bagińskiej z udziałem Gminy Jedwabne o zasiedzenie nieruchomości składającej się z działki o nr. ewidencyjnym 1052 o pow. 0,0273 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00004988/7 oraz działki o nr. ewidencyjnym 1053 o pow. 0,0467 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, które to nieruchomości obecnie są w posiadaniu wnioskodawców Henryka i Elżbiety Bagińskich. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i wykazali swoją własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34121348
drukuj ogłoszenie