Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie IX Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych o terminie rozprawy przeciwko Katarzynie Łubinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34121365
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-950 Lublin
Ulica
Krakowskie Przedmieście 76
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD IX WYDZIAŁ KARNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Na podstawie art. 131 § 2 kpk Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie IX Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr VI (Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 76) odbędzie się
rozprawa
w sprawie o sygn. IX K 474/21 (PR 1 Ds. 3230/2019) przeciwko: Katarzynie Łubie między innymi o to, że: w okresie od 24 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2020 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystanego rozporządzenia mieniem i wprowadzała w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży powodując określone straty na rzecz pokrzywdzonych, tj. szeregu przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie informuje, że stawiennictwo pokrzywdzonych na wyżej wymienionym terminie rozprawy nie jest obowiązkowe.
Sąd informuje także, iż w myśl art. 387 kpk do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonej na rozprawie głównej może ona złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego i wymierzenie jej określonej kary lub środka karnego, zaś Sąd wniosek ten może uwzględnić, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną spełnione mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku możliwe jest jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator oraz pokrzywdzeni powiadomieni o terminie rozprawy i możliwości zgłoszenia takiego wniosku.
34121365
drukuj ogłoszenie