Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Mazur

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163854
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie sygn. akt I Ns 707/21 toczy się postępowanie z wniosku Bożenny Malinowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Mazur z domu Bernaś, c. Franciszka i Leokadii, zmarłej w dniu 23 listopada 1944 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Składowej 5, urodzonej w Radomiu, i po Pawle Mazurze, s. Tomasza i Katarzyny, zmarłym w dniu 13 października 1948 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie przy ulicy Składowej 5, urodzonym w dniu 2 września 1880 roku w Lublinie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 (sześciu) miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie