Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym toczy się postęp. o stwierdz. nabycia własn. przez zasiedz. przez Grażynę Fudecką nieruch.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163867
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 711/20 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Fudeckiej o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie z dniem 31 maja 2019 r. przez Grażynę Fudecką nieruchomości składającej się z działek o nr. ewidencyjnym 34, obręb 0028 oraz nr ewidencyjny 82, obręb 0028, położonej w Zadębiu gmina Prażmów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

drukuj ogłoszenie