Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie udziału zabudowanej nieruchomości poł. w Kłaju

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34121707
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska 25
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 77/21 na wniosek Ewy Stała toczy się postępowanie o zasiedzenie udziału w zabudowanej nieruchomości składającej się z położonej w Kłaju, gm. Kłaj, woj. małopolskie działki nr 2735 o pow. 0,0581 ha (rodzaj gruntu wg wypisu z rej. gr. B), powstałej z części p.b. 562, objętej księgą wieczystą nr KR2I/00011761/7, w którym jako współwłaściciel figuruje Maria Stała.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34121707
drukuj ogłoszenie