Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Maksymilianie Sus s. Jana i Małgorzaty

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34121712
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy sącz
Ulica
Dr Smolika 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 571/20 toczy się postępowanie z wniosku Bogumiły Bober przy uczestnictwie Sylwii Sus, Jadwigi Sus-Sołtysik o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Maksymilianie Sus, synu Jana i Małgorzaty, urodzonym 19 marca 1951 roku, zmarłym 6 czerwca 2020 roku w Nowym Sączu i tam też ostatnio stale zamieszkałym.
W skład spadku po Tomaszu Maksymilianie Sus wchodzi udział w prawie własności nieruchomości położonej w Nowym Sączu, objętej księgą wieczystą numer NS1S/00103012/2.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców po Tomaszu Maksymilianie Sus, by w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34121712
drukuj ogłoszenie