Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Nowym Targu

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34121716
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Kudźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 594/21 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Skiby o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowym Targu, oznaczonej jako działka ewid. nr 14349/1 o pow. 0,4512 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Stefanii Kudasik (vel Kulasik, vel Kwiatkowska), aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34121716
drukuj ogłoszenie