Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Czarnym Dunajcu

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34121718
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 937/20 toczy się postępowanie z wniosku Marii Jakubczak o zasiedzenie nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu, gmina Czarny Dunajec, oznaczonej jako działka ewid. nr 6031/1 o pow. 0,1154 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34121718
drukuj ogłoszenie