Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku ogłasza, że prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Edwardzie Szemro, synu Władysława i Marii

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34122008
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 889/20 postępowanie z wniosku Andrzeja Szemro o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Edwardzie Szemro, synu Władysława i Marii, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Biskupice, zmarłym 12 marca 2013 roku w Lublinie, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Stanisława Edwarda Szemro, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Stanisławie Edwardzie Szemro, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34122008
drukuj ogłoszenie