Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin Wschód z/s w Świdniku ogłasza, iż prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Traczu, syny Michała i Marianny

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34122015
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Lublin
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 736/21 postępowanie z wniosku Pauliny Grzywa o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Traczu, synu Michała i Marianny, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Piotrowice, zmarłym 18 listopada 1980 roku w Lublinie, oraz po Stanisławie Tracz, córce Pawła i Katarzyny, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Piotrowice, zmarłej 22 września 1997 roku w Piotrowicach, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Jana Tracza i Stanisławy Tracz, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Janie Traczu i Stanisławie Tracz, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34122015
drukuj ogłoszenie