Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Przemysławie Krywko s. Jana i Alicji Teresy

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34122022
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewicza 103
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, sygn. akt II Ns 417/21, o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Przemysławie Krywko, s. Jana i Alicji Teresy, zmarłym 10.09.2019 r. w Białymstoku, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 17 m. 66. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34122022
drukuj ogłoszenie