Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w postęp. zostało wydane wnioskodawcy zezwolenie na złożenie przedmiotu świadcz. do depozytu sądowego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163903
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 45/17 z wniosku Gminy Lesznowola zostało wydane wnioskodawcy zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego tytułem odszkodowania za udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 425/2 o pow. 0,0025 ha, położoną w obrębie Łazy, ustalonego ostateczną decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 272/2016 z dnia 6 września 2016 r., przy czym do depozytu sądowego złożona została kwota 951 zł, zaś wydanie przedmiotu świadczenia nastąpi na rzecz następców prawnych zmarłego Zygmunta Władysława Kultysa, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające tytuł prawny do udziału 1/2 części działki nr 425/2, obręb Łazy, gmina Lesznowola, na dzień, w którym decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 2 LR/2014 z dnia 2 lutego 2014 r. stała się ostateczna, tj. na dzień 5 marca 2014 r.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego Zygmunta Władysława Kultysa, aby w terminie 10 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrali depozyt w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.

 

 

drukuj ogłoszenie