Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Leśnej we wsi Wyględy

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34121996
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznańska 129/133 fax. 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.673.13.2021.IS Ożarów Maz., dnia 2 września 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 19/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 t.j. ze zm.)
zawiadamiam
że w dniu 23 sierpnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora Wójta Gminy Leszno o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą: rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej we wsi Wyględy, realizowanej na działkach bądź ich częściach:
- nr ew. 36, 16/11, 17/25, 18/10, 19/7, 20/7, 21/7, 22/6, 23/6, 24/6, 28/7, 210/8, 29/12, 30/10, 31/23, 31/12, 32/8, 33/8, 34/9, 35/13, 25/2 (25), 26/2 (26), 27/2 (27), 16/1, 17/24, 35/6, 37/2, 39, 51, 16/10, 63/1, 63/4, 64/1, 248, 69/17, 70/1, 74/2, 28/6, 264, 75/21, 76/1, 270, 83/3, 83/1, 83/18, 83/23, 83/20 w obrębie ewidencyjnym 0032 Wyględy, w jednostce ewidencyjnej 143204_2, Leszno;
- nr ew. 54 w obrębie ewidencyjnym 0028 Wiktorów, w jednostce ewidencyjnej 143204_2, Leszno.
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki po podziale, a w nawiasie numer działki przed podziałem.
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00.
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 par. 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 3 września 2021 r., tj. dnia. w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa za pomocą
poczty, e-maila, telefonu:
tel.: 22 733-72-27, e-mail: architektura@pwz.pl.
34121996
drukuj ogłoszenie