Ogłoszenie

Przed Sądem Rej. w Działdowie toczy się postępowanie o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie położonej w Działdowie

warmińsko-mazurskie, Działdowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34122368
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
Pl. Konstytucji 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W DZIAŁDOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Działdowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 178/21 z wniosku Gminy Miasto Działdowo toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Działdowie (powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie), oznaczonej nr. działki ewidencyjnej 187, obręb Działdowo, o powierzchni 0,0663 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, zaś z posiadanej przez Sąd informacji wynika, iż właścicielami nieruchomości byli małżonkowie Bernard Januszewski oraz Helena Januszewska-Piszczatowska.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie to udowodnione.
34122368
drukuj ogłoszenie