Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia wł. nieruchomości poł. w Libiążu

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34122464
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 830/18 sprawa z wniosku Gminy Libiąż o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonych w Libiążu (powiat chrzanowski, województwo małopolskie, obręb Libiąż Mały) - tj.:
? działki ewidencyjnej nr 2758/1 odpowiadającej pgr. l. kat. 2758/1 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00015021/3 z wpisem własności na rzecz Józefy Latko;
? działki ewidencyjnej nr 2755 odpowiadającej pgr. l. kat. 2755 objętej wykazem hipotecznym LWH nr 214 gm. kat. Libiąż Mały z wpisem własności na rzecz Rozalii Baran, Józefy z Trennerów Baranowej, Heleny Kobiela oraz Tadeusza Kobiela;
? działki ewidencyjnej nr 2759/1 odpowiadającej pgr. l. kat. 2759/1 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00040162/7 z wpisem własności w szczególności na rzecz Janiny Łysak
Opisane nieruchomości znajdują w ramach ogrodzenia, które otacza Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu. Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym osoby wskazane jako właściciele w księgach wieczystych i wykaz hipotecznych, ich spadkobierców lub dalszych spadkobierców.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34122464
drukuj ogłoszenie