Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie informuje, że zezwolono Województwu Małopolskiemu na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 72852.35 zł

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34122489
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2021 roku w sprawie z wniosku Województwa Małopolskiego przy uczestnictwie Maryli Wróbel, Bożeny Jakóbik, Stefanii Skwarek oraz r. pr. Marii Widłak - kuratora dla nieznanego wierzyciela pod sygnaturą akt VI Ns 592/20/S zezwolono Województwu Małopolskiemu na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 72 852,35 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 35/100) z tytułu ustalonego ostateczną decyzją nr 1 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. (znak: WS-II.7570.4.32.2015.KD) odszkodowania za udział wynoszący 1466/1680 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 2432/3, obr. 0001 Chrzanów, jedn. ewid. Chrzanów Miasto, która z dniem 3 kwietnia 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lutego 2015 znak WI-IX.7820.1.62.2011 przeszła na rzecz Województwa Małopolskiego.
Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoby, które wykażą, iż na dzień 3 kwietnia 2015 roku posiadały tytuł prawny do udziałów w ww. nieruchomości, lub spadkobiercom Stefana Wróbel (s. Ludwika i Marii), Władysława Wróbel (s. Ludwika i Heleny), Józefa Wróbel (s. Ludwika i Heleny), Franciszka Wróbel (s. Ludwika i Heleny), Stefanii Czerwińskiej (c. Ludwika i Heleny) - w przypadających im udziałach we własności nieruchomości.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia pod rygorem likwidacji depozytu.
34122489
drukuj ogłoszenie