Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków II Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Bacherowiczu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34122517
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
PODWALE 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, II Wydział Cywilny, pod sygn. II Ns 322/20 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Bacherowiczu, data znalezienia zwłok: 7 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34122517
drukuj ogłoszenie