Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowościach Ołtarzew i Duchnice

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34122231
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733 72 00, fax 22 733 72 01
Znak sprawy: AB.673.14.2021.IS Ożarów Maz., dnia 3 września 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 20/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 t.j.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. ze zm.),
zawiadamiam
że w dniu 23 sierpnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Rączkowskiego, o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą: "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Duchnickiej do ul. Brzegowej w miejscowościach Ołtarzew i Duchnice Gmina Ożarów Mazowiecki Powiat Warszawski Zachodni", realizowanej na działkach bądź ich częściach:
- nr ew. 17, 18/16, 19/12, 19/13, 20 w obrębie ewidencyjnym 0003 Duchnice, w jednostce ewidencyjnej 143206_5, Ożarów Mazowiecki;
- nr ew. 436/2, 437, 441, 442/2, 442/3 w obrębie ewidencyjnym 0013 Ołtarzew, w jednostce ewidencyjnej 143206_5, Ożarów Mazowiecki;
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00.
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 par. 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 6 września 2021 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa za pomocą
poczty, e-maila, telefonu;
tel.: 22 733 72 27, e-mail: architektura@pwz.pl
34122231
drukuj ogłoszenie